Soru: 27255

I. Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde özel sektörün neredeyse hiç gitmediği yerlerde sanayi tesisleri kurulmuştur.

Buna göre;

I. Bölgesel yatırım dengesizliğinin giderilmesi,

II. Ulusal kalkınmanın sağlanması,

III. Özel sektörün devre dışı bırakılması

hedeflerinden hangilerinin gözetildiği söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III