Soru: 27258

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde sanayinin gelişmesi için yapılan çalışmalardan biri değildir?

A) Etibank'ın kurulması
B) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabul edilmesi
C) Maadin Bankası'nın kurulması
D) Toprak Reformu Kanunu’nun çıkarılması
E) Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün kurulması