Soru: 27262

Topraksız çiftçinin topraklandırılmaya çalışılması

Tarım bölgelerinin oluşturulması

Tohum ıslah istasyonlarının açılması

Atatürk Dönemi’nde yapılan çalışmalar incelendiğinde;

I. Sosyal eşitliğin sağlanmaya çalışıldığı,

II. Tarımın geliştirilmek istendiği,

III. Modern tarımın teşvik edildiği

verilenlerden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III