Soru: 27273

İzmir İktisat Kongresi’nin başkanlığını yapan Kazım Karabekir “… alınan kararlar, millî bağımsızlığını kazanan milletimize ekonomik bağımsızlığın yolunu açmıştır. Artık denizlerde Türk yapımı gemilerimiz bizim bayrağımızı dalgalandıracak.” demiştir.

Buna göre İzmir İktisat Kongresi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kongrede kalkınma çaresi olarak millî üretim hedeflenmiştir.
B) Ekonomik bağımsızlığın yabancı sermayeden tamamen uzak durularak sağlanabileceği düşünülmüştür.
C) Sanayiye öncelik verilmesinin diğer sektörlerin önünü açacağı belirtilmiştir.
D) Kongre kararlarını Kazım Karabekir almıştır.
E) Kongreye farklı mesleklerden kişiler katılmıştır.