Soru: 27279

Türkiye’de:

1931 yılında altı ya da daha fazla çocuklu ailelere vergi muafiyeti getirildi.

1936 yılında çok çocuklu ailelere hazineye ait topraklardan arazi verildi.

Yukarıdaki gelişmeler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ekonomik kalkınmanın tarıma bağlandığı
B) Nüfus artış hızının arttığı
C) Nüfusu artırmaya yönelik politikalar uygulandığı
D) Türk nüfusunun azınlıklar karşısında dengelenmeye çalışıldığı
E) Çekirdek aile modelinin özendirildiği
CEVAP: