Soru: 27282

Aşağıdaki kanunlardan hangisi cumhuriyetin ilk yıllarında bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek amacıyla çıkarılmıştır?

A) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
B) Men-i İsrafat Kanunu
C) Tekalif-i Millîye Emirleri
D) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu