Soru: 28262

Orhan Bey döneminde oluşturulan daimî ordu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cebeciler
B) Gönüllüler
C) Azaplar
D) Yaya ve Müsellemler
E) Yeniçeriler
CEVAP: