Soru: 7224

"İran'ın güneybatısında Sus kenti merkez olmak üzere kurulmuştur (MÖ 3000). İlk dönemlerde şehir devletleri şeklinde örgütlenmiş, daha sonra bir krallık hâline gelmişlerdir. Madencilik, çömlek yapımı ve seramik sanatında da ileri gitmişlerdir."

Sözü edilen bu uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mısır
B) Yunan
C) Medler
D) Elamlar
E) Persler
CEVAP: