Soru: 7239

Zeren: "İzmir'de ve Büyük Menderes Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü bölgede yaşamışlardır..." diye bahsetti.

Nil Bengisu: "Demokratik rejim ve hukuk devleti niteliklerini taşıyan ilk şehir devletleri burada ortaya çıkmıştır. 'İlk Çağ'ın Rönesans Dönemi' olarak adlandırılan kültür, Avrupa kültürünün de özünü oluşturmuştur." derken, 

Şevval: Thales (Tales), Herodotos (Heredot), Hipokrates (Hipokrat), Hythagoras (Pisagor) gibi bilim insanları felsefe, tıp, tarih, astronomi, matematik vb. alanlarda önemli bilimsel çalışmalar yapmışlardır."  diye devam etti.

Bu diyalogda sözü edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romalılar
B) Akadlar
C) Urartular
D) Hititler
E) İyonlar
CEVAP: