Soru: 7253

Aristo’ya göre; krallık tiranlığa, aristokrasi oligarşiye, siyasal yönetimler de demokrasiye dönüşebilir. Ona göre tiranlık, tek kişinin çıkarı için despotça yönetilen monarşi biçimidir. Yönetim sadece mülk sahiplerinin yani varlıklıların eline geçerse bu, oligarşi olur. Yönetim yoksulların çıkarı için varlıksızların eline geçerse bu, demokrasi olur. Toplumun çoğu varlıklı ise ve yönetim bunların elinde ise Aristo’ya göre bu yönetim biçimi de demokrasidir.

Aristo'ya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Tiranlık, monarşiye göre daha özgürlükçüdür.
B) Oligarşide zengin olmak gerekmemektedir.
C) Monarşide bir grup yönetimi vardır.
D) Adalet devletin orta direğidir.
E) Ülkelerin refahı yönetim şeklinden anlaşılabilir.
CEVAP: