Soru: 7517

Süleyman Şah,  Antakya ele geçirdikten sonra, gayrimüslim halka hiç dokunmayarak esir alınan Ermenileri de serbest bıraktı. Askerlerine halka iyi davranılmasını, halktan zorla hiçbir şey alınmamasını ve evlerine girilmemesini emretti.

Buna göre, Süleyman Şah'ın kişiliği ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Bütün yetkiyi kendisinde toplamıştır.
B) Halkı tarafından sevilmektedir.
C) Askerleri tarafından sevilmektedir.
D) Hoşgörülü ve adaletlidir.
E) Gayrimüslimlere ayrıcalık tanımıştır.
CEVAP: