Soru: 7521

Selçukluların en önemli hedeflerinden biri Akdeniz ticaretini ele geçirmekti. Stratejik öneminin yanı sıra ticari açıdan Anadolu'yu diğer Akdeniz ülkelerine bağlayan liman olması nedeniyle Antalya'nın alınması gerekiyordu. Mısır ve Suriye'den gelen tacirler Anadolu'ya geçiş yolu olarak Antalya'yı kullanıyordu. Nitekim 1182 yılında Selçuklu Sultanı I. Kılıçarslan (1115-1192) Antalya'yı kuşatmış fakat alamamıştı. Antalya, I.Gıyasettin Keyhüsrev'in ikinci kez tahta çıkması sırasında fethedilmişti. Böylelikle Selçuklulara Akdeniz yolu açılmış; Antalya hem Avrupa ve Mısır'la yapılan ticaretin merkezi hem de Selçuklu donanmasının üssü olmuştu.

Bu parçadan hareketle, Antalya için aşağıdakilerden hangisi söylenemez

A) Antalya önemli bir ticari merkezdir.
B) Antalya Türkler tarafından birçok defa kuşatılmıştır.
C) Antalya ticari olarak Kuzey Afrika ülkeleri ile bağlantılıdır.
D) Antalya kültürel açıdan zayıflamıştır.
E) Antalya aynı zamanda askerî bir üstür. 
CEVAP: