Soru: 7525

Türkiye Selçukluları döneminde Anadolu'da ticaretin gelişmesi için çeşitli tedbirler alınmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Selçuklular döneminde ticareti geliştirmek amacıyla alınan tedbirlerden biri değildir?

A) Zarara uğrayan tüccarların kayıplarını devletin ödemesi
B) Yollar, köprüler, hanlar ve kervansarayların yapılması
C) Gümrük vergisi uygulamalarının artırılması
D) Ticaret yollarının güvenliğinin sağlanması
E) Liman şehirlerinin fethedilmesine önem verilmesi
CEVAP: