Soru: 7531

Selçuklular; Anadolu'da Rumların, Ermenilerin ve Süryanilerin dinsel inanç ve yaşam tarzlarına karışmamışlardır. Ermeniler ve Süryaniler, inanç ve ibadetlerini serbestçe sürdürmüşlerdir. Yahudiler de ibadet yerleri olan havralarda dinî inançlarının gereğini hiçbir baskı altında kalmadan yerine getirmişlerdir.

Buna göre, Selçuklu Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Vergi gelirlerinin arttığına
B) İslamiyetin  yayıldığına
C) Gayrımüslimlerin yönetimde  yer aldığına
D) Dinî inançlara karşı saygılı olunduğuna
E) Yahudiler'in  ibadetlerini yapamadığına
CEVAP: