Soru: 7532

- Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine sefer yapıldı,

- Kapalı olan Karadeniz ticaret yolu yeniden açıldı,

- Güneyde Antalya şehri alınarak Türkiye Selçuklularının Akdeniz ile bağlantısı kuruldu,

- Venediklilerle ticari antlaşma imzalandı,

- 1211 yılında Alaşehir'de Bizanslılar ağır bir yenilgiye uğratıldı.

Yukarıdaki siyasi olayların meydana geldiği dönemde Türkiye Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kutalmışoğlu Süleyman Şah
B) I. Kılıçarslan
C) II. Kılıçarslan
D) II. Rüknettin Süleyman Şah
E) I. Gıyaseddin Keyhüsrev
CEVAP: