Soru: 7534

I. Fiyat denetimi yapmışlardır.

II. XIII. yüzyılda Kırşehir'de Ahi Evran tarafından kurulmuştur.

III. Üretimi ihtiyaca göre ayarlamışlardır.

IV. Kendilerine özgü kıyafetleri vardır.

V. Üretimde kaliteye önem vermişlerdir.

VI. Üyelerini ahlâki yönden de yetiştirmişlerdir.

Yukarıda ahilik ile ilgili verilen özelliklerden hangileri doğrudan ekonomik hayatla ilgilidir?

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) I, III ve V
D) III, V ve VI
E) I, II, III ve IV
CEVAP: