Soru: 7542

Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk dönem beylikler arasında yer almaz?

A) Karamanoğulları
B) Saltuklular
C) Mengücekliler
D) Artuklular
E) Çaka Beyliği
CEVAP: