Soru: 7543

Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerindendir. Beylikler içerisinde en güçlü olanıdır. Sivas, Malatya ve Kayseri dolaylarında hüküm sürmüşlerdir. Türkiye Selçuklu Devleti ile birlikte Haçlılara karşı başarılı mücadeleler yapmışlardır. Anadolu'da önemli sanat eserleri meydana getirmişlerdir. Varlıklarına Türkiye Selçuklu hükümdarı II. Kılıç Arslan son vermiştir (1178).

Yukarıdaki metinde bahsedilen beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Danişmentliler
B) Candaroğulları
C) Mengücekliler
D) Ramazanoğulları
E) Çaka Beyliği
CEVAP: