Soru: 7951

I. Kırım'ın bağımsızlığını kazanması,

II. Fransa'ya verilen kapitülasyonların sürekli hale gelmesi,

III. Patrona Halil isyanının çıkması,

IV. Osmanlı donanmasının Çeşme'de yakılması

Bu olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) I, II, III ve IV
B) II, I, III ve IV
C) III, IV, II ve I
D) III, II, IV ve I
E) II, IV, I ve III
CEVAP: