Soru: 7973

Osmanlı Devleti'nin II. Viyana Kuşatması’ndaki başarısızlığından yararlanmak isteyen Avrupa devletleri rekabet halinde olmalarına rağmen Papa’nın önderliğinde “Kutsal İttifak” adı altında birleşerek Osmanlı Devleti’ne karşı birlikte mücadele ettiler. Osmanlıların aslında bütün Hristiyan dünyasını hedeflediğini söyleyen papa, Avrupa devletlerini kutsal bir çatı altında toplamayı amaçladı ve bunda da başarılı oldu.

Bu paragrafa göre Kutsal İttifak ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Kutsal İttifakın kurulmasında Ortodoks kilisesi aktif rol üstlenmiştir.
B) Osmanlı’yı Avrupa’dan atma fikri Avrupa devletlerini birleştirmiştir.
C) Osmanlı Devleti Avrupalı devletlere karşı denge politikası izlemiştir.
D) Avrupa devletleri için mezhep farklılıkları ittifak kurmalarına engeldir.
E) Karlofça Antlaşması ile Kutsal İttifak savaşları sona ermiştir.
CEVAP: