Soru: 7980

1700 İstanbul Antlaşması ile Karadeniz’e inen Rusya, Boğazları da tehdit etmeye başladı. Bu durum karşısında diğer Avrupa devletleri ise kendi çıkarları doğrultusunda Osmanlı-Rus rekabetine dâhil olarak zamanla Osmanlı Devleti’ni devletlerarası rekabetin odağı hâline getirdi; böylece, iç ve dış siyasette belirgin sorunların ortaya çıkmasına neden olmuşlardır.

Bu durum karşısında Osmanlı Devleti nasıl bir politika izlemiştir?

A) Genişleme politikası 
B) Yalnızlık politikası 
C) Denge politikası 
D) Okyanuslara açılma politikası
E) Türk-İslam birliği politikası 
CEVAP: