Soru: 8033

1740 Kapitülasyonlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Fransız elçisi diğer devletlerin elçisinden üstün sayılmıştır.
B) Fransa aslında kendi çıkarlarını korumak için arabuluculuk yapmıştır.
C) Kapitülasyonlar Osmanlı ekonomisinin gerilemesine sebep olmuştur.
D) Ortodoksların Rusya'nın koruması altında olması kabul edilmiştir.
E) Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir.
CEVAP: