Soru: 8074

I. İncil değişik dillere çevrildi.

II. Sanayi İnkılabı gerçekleşti.

III. Düşünce ve bilgi hızla yayıldı.

IV. Din içerikli kitapların basımı yasaklandı.

V. Eleştirel bakış açısı insanlar arasında yayıldı.

Matbaanın Avrupa’da yaygın olarak kullanılmasının sonuçları düşünüldüğünde yukarıda verilenlerden hangileri ile matbaanın bir ilgisi bulunmamaktadır? 

A) II ve IV
B) I ve IV
C) III ve V
D) I ve II
E) IV ve V