Soru: 8080

Osmanlı İmparatorluğu’nda;

- XVII. yüzyılda uzun yıllar devam eden ve başarısızlıkla sonuçlanan savaşların olması,

- Devlet idaresinde rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması, 

- Deneyimsiz padişahların tahta geçmesi

gibi birçok sorun yaşanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunların sonuçlarından biridir?

A) Kafes sisteminin uygulanması
B) Anayasal yönetime geçilmesi
C) Kapitülasyonlar verilmesi
D) İç isyanların çıkması
E) Islahatlarda batının örnek alınması