Soru: 8091

XVII. yüzyılda askerlikle ilgili olmayanların Yeniçeri Ocağı’na alınmasıyla devletten maaş alan yeniçeri sayısı artmış, ayrıca Tımar Sistemi’nin bozulmasıyla da köylü, toprağını bırakarak şehirlere göç etmek zorunda kalmıştır.

Bu gelişme;

I. Askerî

II. İdari

III. Mali

VI. Sosyal

V. Eğitim

verilen alanlardan hangisiyle ilişkilendirilemez?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Yalnız IV
E) Yalnız V