Soru: 8098

Kanuni Dönemi’nde, Şehzade Bayezid’in isyanından sonra padişahın en büyük oğlu sancaklara gönderilmeye başlanmış ve diğer şehzadeler sarayda tutulmuştur. III. Mehmed, sancakta yetişen son şehzade olarak 1595’te Osmanlı tahtına çıkmış, onun döneminden itibaren sancağa çıkma tamamen kaldırılmıştır. III. Mehmed’in oğlu I. Ahmet sancağa çıkmayan ve sarayda kafes usulüyle yetişen ilk Osmanlı padişahı olmuştur.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Sancağa çıkma usulünden vazgeçildiği
B) Veraset usulünün değiştiği
C) Egemenlik anlayışının değiştirildiği
D) Merkezî otoritenin güçlendirilmek istendiği
E) Şehzade isyanlarının önüne geçilmek istendiği