Soru: 8153

Tanzimat döneminde Osmanlı Devleti'nde faaliyet gösteren;

- Meclis-i Ahkâm-ı Adliye

- Meclis-i Âlî-i Tanzimat

- Maarif Nezareti'nin

günümüzdeki karşılıkları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Yargıtay - Danıştay - Milli Eğitim Bakanlığı
B) Milli Eğitim Bakanlığı - Danıştay - Yargıtay
C) Yargıtay - Sayıştay - Danıştay
D) Danıştay - Sayıştay - Milli Eğitim Bakanlığı
E) Sayıştay - Milli Eğitim Bakanlığı - Yargıtay
CEVAP: