Soru: 20928

Gaziliğin şartları arasında; İslam hükümdarının gaza için emir vermiş olması, Allah’ın rızasını önde tutmak ve İslam uğruna savaştığını unutmamak gibi bazı önemli ölçütler mevcuttu.

Bu duruma bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bütün dinlerde gazilik anlayışı vardır.
B) Gaza ve cihat din adamlarının önderliğinde gerçekleştirilir.
C) Gaza İslam’ı yayma ve koruma amaçlı yapılır.
D) Savaşa katılan askerlerin tamamı gazi unvanına sahip olur.
E) Yapılan savaşların tümünde gaza anlayışı vardır.
CEVAP: