Soru: 20935

Osmanlı Devleti’nin savaş gücünün çoğu gönüllü askerlerden oluşuyordu. Bu savaşçılar çok iyi silah kullanmasına rağmen kale ve şehir kuşatmalarında istenen başarıyı gösteremiyorlar ya da fethedilen yerlerde kalıcı olunmasını sağlayamıyorlardı.

Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A) İlk düzenli askerî birliklerin oluşturulmasına
B) Atlı savaşçıların artık kullanılmamasına
C) Meydan savaşlarına önem verilmesine
D) Ücretli askerlerden yararlanılmasına
E) Şehir kuşatmalarında topların kullanılmasına
CEVAP: