Soru: 20936

Osmanlı Devleti’nin ilk düzenli askerleri olan yaya ve müsellemlere, bir süre sonra köprü yapımında, kale tamirlerinde, yol inşaatlarında ve ordunun geri hizmet sınıfında görev verilmiştir.

Bu görev değişikliğinde;

I. Osmanlının Rumeli’de toprak elde etmesi,

II. Yaya ve müsellemlerin savaşlardaki etkinliklerinin azalması,

IIIAvrupa tarzı ordu sistemine geçilmek istenmesi

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
CEVAP: