Soru: 23365

Osmanlı Devleti; çeşitli etnik ve dinî kökenden tebaanın ticari, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerini sürdürdüğü bir devlettir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin oluşumuna zemin hazırlamıştır?

A) İlimlerin tasnif edilmesine
B) Kültürel birikimin oluşmasına
C) Askerî yapının güç kazanmasına
D) Toplumsal ayrışmaların çatışmaya dönüşmesine
E) İlmiye sınıfının önem kazanmasına