Soru: 23582

Coğrafi Keşifler'in sonucunda Avrupa’da düşünce hayatında yeni gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerle birlikte kiliseye olan güven sarsılmış ve ortaya çıkan iki büyük hareket dünya tarihinde yerini almıştır. Bu hareketlerden Rönesans .............'da; reform .............'da başladı.

Metindeki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Almanya - Fransa
B) Fransa - İtalya
C) İspanya - Almanya
D) İtalya - Almanya
E) Fransa - İspanya