Soru: 23583

“Toplum Sözleşmesi” adlı eserinde, toplum düzeninin sözleşmelere dayandığını vurgulayarak devleti yüceltmiştir. Onun tezlerine göre devlet, egemen güçtür. Egemenlik bölünemez düşüncesini savunmuştur. Bu nedenle de kuvvetler ayrılığı ilkesini kabul etmemiştir.

Yukarıdaki metne göre bu düşünceleri savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Voltaire
B) Cervantes
C) John Locke
D) Rousseau
E) Kepler