Soru: 23867

Osmanlı Beyliği’nde askerî birliklerden;

I. alplar ve gaziler,

II. yaya ve müsellemler,

III. yeniçeriler

hangileri Osman Gazi’nin etrafında toplanarak ilk savaşçı sınıfı oluşturmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
CEVAP: