Soru: 23868

Aşağıdaki askerî birliklerden hangisinin mesleği tamamen askerlik olup Yeniçeri Ocağının kurulmasından sonra öncü birlik
olarak kullanılmıştır?

A) Tımarlı Sipahiler
B) Gaziyân- ı Rûm
C) Yaya ve müsellemler
D) Azebler
E) Yeniçeriler
CEVAP: