Soru: 23873

Osmanlı Devleti’nde düzenli orduya geçilmesinde;

I. Kuşatmaların uzun sürmesi,

II. Savaşan zümrelerin disiplinden yoksun oluşu,

III. Bizans’ın askerî yapısının örnek alınması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
CEVAP: