Soru: 251

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Misak-ı Millî'den ödün verilmediğinin göstergesidir?

A) Batum'un Gürcistan'a verilmesi
B) Musul'un İngiliz mandasındaki Irak'a bırakılması
C) Hatay'ın Fransız mandasındaki Suriye'ye bırakılması
D) Kapitülasyonların kaldırılması
E) Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması
CEVAP: