Soru: 25595

XVII. yüzyılda Avrupa’da krallık yönetimlerinin güç kazanmasında;

I. Derebeylik rejiminin yıkılması,

II. Coğrafi Keşiflerin yapılması,

III. Roma İmparatorluğu’nun parçalanması

durumlarından hangileri etkilidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III