Soru: 25626

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda savaştığı devletlerden biri değildir?

A) Avusturya
B) İran
C) Venedik
D) Rusya
E) İsveç