Soru: 25674

1699’da imzalanan Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti açısından yeni bir dönemi ifade ediyordu.

Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşması'nın Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir?

A) İlk defa büyük çapta toprak kaybına uğraması
B) Konjonktürel ittifaklara yönelmesi
C) Osmanlı Devleti'nin saldırıdan savunmaya geçmesi
D) Gerileme Dönemi'nin başlaması
E) Avrupa’daki siyasi üstünlüğün korunması