Soru: 25683

I. Venedik

II. Rusya

III. Avusturya

IV. Bulgaristan

Verilen devletlerden hangileri Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda batıda mücadele ettiği devletlerden değildir?

A) Yalnız IV
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve IV
E) III ve IV