Soru: 25693

Osmanlı Devleti’nin Lehistan’dan aldığı Ukrayna ve Podolya’yı Karlofça Antlaşmasıyla ile geri vermesi;

I. Osmanlı Devleti’nin zamanla güç kaybettiği,

II. Lehistan’ın Avrupa’da sınırlarını genişlettiği,

III. Lehistan’ın kapitülasyonlardan faydalandığı

durumlarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III