Soru: 257

Lozan Antlaşması'na göre yabancı okulların Türk kanunlarına ve Türk eğitim kurallarına uymaları ve denetimlerinin Türk Millî Eğitim müfettişlerince yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu durumun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çağdaş eğitim hedefini gerçekleştirmek
B) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak
C) Yabancılara söz hakkı tanımak
D) Eğitim kalitesini arttırmak
E) Tam bağımsızlıktan taviz vermemek
CEVAP: