Soru: 25708

Osmanlı Devleti’nin İran ile yaptığı antlaşmalar ve özellikleri hakkında aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır

A) Ferhat Paşa Antlaşması - Osmanlı Devleti’nin doğuda en geniş sınırlara ulaşması
B) Nasuh Paşa Antlaşması - Ferhat Paşa Antlaşması ile kazanılan yerlerin İran’a geri verilmesi
C) Serav Antlaşması - Osmanlı’nın doğuda topraklarına toprak kattığı son antlaşma olması
D) Amasya Antlaşması - Osmanlı Devleti’nin İran ile yaptığı ilk antlaşma olması
E) Kasr-ı Şirin Antlaşması - Günümüz İran sınırının çizilmesinde belirleyici olması