Soru: 25712

XVII. yüzyılda Venediklilerle birlikte Girit'e yerleşen Malta ve diğer Hristiyan deniz korsanları Türk ticaret ve hac gemilerine zarar vermiş, can ve mal güvenliğini tehdit etmişlerdir.

Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine zemin hazırlamıştır?

A) Venediklilere ilk kez ticari imtiyaz verilmesine
B) Osmanlı Devleti'nin batıdaki en geniş sınırlara ulaşmasına 
C) Girit Adası'nın fethedilmesine 
D) Venedik'in Akdeniz'de üstünlük kurmasına
E) Malta Adası'nın alınmasına