Soru: 25719

Katolik mezhebinden Avusturya’nın, Protestan Macarlara saldırması üzerine, Macar kontu Tökeli İmre, Osmanlı Devleti’nden yardım istemiştir. Osmanlı Devleti bunun üzerine II. Viyana Kuşatması’nı gerçekleştirmiştir.

Bu duruma bağlı olarak aşağıdaki durumlardan hangisine ulaşmak mümkün değildir?

A) Avrupa’da mezhep çatışmalarının bulunduğu
B) Osmanlı Devleti’nin, bölge siyasetinde etkili olmaya çalıştığı
C) Macarların yeterli gücünün olmadığı
D) Osmanlı Devleti’nin, Avusturya’nın iç işlerine karıştığı 
E) Osmanlı Devleti'nin sınırlarını batıda genişletmek istediği