Soru: 26412

Aşağıdakilerden hangisi I.TBMM Dönemi’ne ait bir faaliyet değildir?

A) Saltanatın kaldırılması
B) İstiklal Marşı’nın kabulü
C) Lozan Görüşmelerine başlanması
D) Lozan Antlaşması’nın onaylanması
E) Düzenli ordunun kurulması
CEVAP: