Soru: 26485

Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

A) TBMM’nin ilk siyasi başarısını elde etmesi
B) Türk tarafı ile Yunanistan arasındaki savaş durumunun sona ermesi
C) Lozan Barış Antlaşması’na zemin hazırlaması
D) İstanbul ve çevresinin yönetiminin TBMM’ye bırakılması
E) Doğu Trakya’nın Yunanlılar tarafından boşaltılması
CEVAP: