Soru: 26490

Lozan Antlaşması’nda alınan kararlardan hangisi Türkiye’nin egemenlik haklarını kısıtlamıştır?

A) Türkiye’deki tüm yabancı okulların Türk kanunlarına göre eğitim-öğretim yapacak olması
B) Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması
C) Düyûn-ı Umûmîye İdaresi'nin kaldırılması
D) Ülkede yaşayan azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi
E) Fener Rum Patrikhanesi'nin İstanbul’da kalacak olması
CEVAP: