Soru: 26493

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

A) Sevr Antlaşması’nın baskıcı planı uygulanamamıştır.
B) Türk Devleti’nin diğer milletlerle eşit olduğu belgelenmiştir.
C) Yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı kabul edilmiştir.
D) Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini gösteren ilk belgedir.
E) Sömürge altında yaşayan Doğu milletlerine örnek olmuştur.
CEVAP: